Tủ Hồ Sơ Lãnh Đạo

Tủ Hồ Sơ Lãnh Đạo Tại Cần Thơ được thiết kế để nơi đó trở thành vị trí trưng bày, trang trí,... ngoài chức năng lưu trữ hồ sơ đơn thuần