bàn huấn luyện

Bàn huấn luyện được thiết kế linh hoạt với từng nhu cầu khác nhau khi hội họp, huấn luyện, tổ chức sự kiện, ... và có thể gấp gọn và di chuyển